Klauzula informacyjna, zgodnie z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Rolnej 14, NIP: 6690504861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059283.


2. Kontakt z Administratorem realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez korespondencję na adres Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. ul. Rolna 14, 75-950 Koszalin z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- w celu realizacji umowy – zamówienia, sprzedaży i dostawy biletu na stronie internetowej http://hala.koszalin.pl, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy);
- w celu realizacji umowy – zamówienia i sprzedaży biletów na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy);
- w celu dotarcia do Pani/Pana z komunikatami marketingowymi i ofertą handlową – kontaktowanie się z klientem drogą mailową poprzez wysyłkę newslettera na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
- w celu wystawienia faktury za usługi – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
- w celu weryfikacji możliwości wstępu do obiektów Administratora osób fizycznych posiadających bilety – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora).


4. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania.


5. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.


6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania ;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.


8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.


9. Przekazywanie danych
Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Kalendarz wydarzeń

październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Najnowsze galerie